top of page

"אף אתה
עשה אזנך כאפרכסת
וקנה לך לב מבין"

מסכת חגיגה, ג' ע"ב

שדה חיטה

חזון המכינה

המכינה תכין את חניכיה לשרות צבאי משמעותי בדגש על מסלולי פיקוד ולהמשך מעורבות ותרומה לחברה בישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.

המכינה תפעל להעמקת תודעת האחריות והחיבור והלכידות החברתית בישראל, להכרות עם החברות והקהילות המרכיבות את הפסיפס הישראלי, ולהכרות המציאות העולמית, מתוך מחויבות לכבוד האדם הנברא בצלם ומתוך חתירה לתיקון חברתי...

צוות המכינה

במכינת רוח השדה פועל צוות רחב ורב גוני הכולל מורים רציניים ומנוסים משלל גווני החברה.

בואו והכירו את צוות המכינה!

הרב אילעאי
הרב אילעאי

ראש המכינה

press to zoom
הרב איתמר
הרב איתמר

ראש המכינה

press to zoom
ישורון פישר
ישורון פישר

press to zoom
הרב אילעאי
הרב אילעאי

ראש המכינה

press to zoom
1/9

מתוך בית המדרש

סרטונים, רעיונות, מחשבות מתוך בית המדרש