top of page
חיטה

אודות

מכינת 'רוח השדה' הוקמה כמענה לקבוצה הולכת וגדלה של צעירים דתיים המבקשים להעמיק את חיבורם לתורה, קיום מצוות ולשמירת הלכה, מתוך השקפה דתית פתוחה המעודדת חשיבה ביקורתית, ראית עולם מורכבת ושאילת שאלות. זאת, מתוך הקשבה לקולות שונים ומגוונים בחברה – דתיים, חילונים וחרדים, גברים ונשים, קולות מבית המדרש ומן האקדמיה, מעולם הקודש ומן התרבות הכללית, מעולם הרוח ומעולם המעשה.                                 

 

מכינת 'רוח השדה' מהווה מוסד חינוכי תורני המחנך למעורבות והשתלבות בחברה הישראלית מתוך שותפות והבנה מעמיקה של נקודות המבט, האמונות וההשקפות המרכיבות את הפסיפס הישראלי המגוון.

חזון המכינה

  • המכינה תכין את חניכיה לשרות צבאי משמעותי בדגש על מסלולי פיקוד ולהמשך מעורבות ותרומה לחברה בישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.​

  • המכינה תפעל להעמקת תודעת האחריות והחיבור והלכידות החברתית בישראל, להכרות עם החברות והקהילות המרכיבות את הפסיפס הישראלי, ולהכרות המציאות העולמית, מתוך מחויבות לכבוד האדם הנברא בצלם ומתוך חתירה לתיקון חברתי.​

  • המכינה תחנך לנאמנות ולמחויבות מתוך בחירה לתורה ומצוות. וזאת באמצעות לימוד המבוסס על שאילת שאלות, פתיחות, הקשבה לריבוי  פנים ודעות, וחיבור למציאות החיים.​

  • המכינה תעודד את העצמת הזהות האישית ותוך טיפוח מודעות עצמית גבוהה ומיומנות בין-אישית.

בארות יצחק

המכינה ממוקמת בקיבוץ בארות יצחק שהוקם בצפון-מערב הנגב בשנת תש"ג (1943). לאחר מלחמת העצמאות, בה נהרס הקיבוץ כולו, הוקם שוב במיקומו הנוכחי שבמישור החוף. הקיבוץ הינו חלק מתנועת הקיבוץ הדתי ונמנה בין הקיבוצים שנותרו שיתופיים עד היום. בקיבוץ מתנהלים חיי קהילה תוססים ברוח תורה ועבודה. ענפי המשק העיקריים בקיבוץ הם גידולי השדה, רפת חלב, תרנגולים ותרנגולי הודו.

כיום הקיבוץ מהווה קהילה חמה ומשפחתית המונה כ420 תושבים. המכינה והקיבוץ נמצאים בקשר מתמיד ופועלים בשיתוף פעולה באפיקים רבים.

מגדל המים בארות יצחק החדשה
bottom of page